Trading Update Q3 2015

Onderstaand bericht betreft de trading update van Lavide Holding N.V. als bedoeld in art. 5.25e Wft. Activa Per 30 september bestaan de activa en het eigen vermogen uit een kaspositie van…

Lavide contracteert extern adviesbureau

Lavide heeft op 17 augustus 2015 met extern adviesbureau Kuikens B.V. uit Hazerswoude Dorp een consultancy contract gesloten met het oog op ondersteuning en advisering van het bestuur ter zake van…

Lavide verstevigt eigen vermogen

Lavide verstevigt het eigen vermogen en de liquiditeit met een kapitaalinjectie van € 652.100 (zegge: zeshonderd en tweeënvijftigduizend en een honderd EURO). Na de door aandeelhouders positief ontvangen AVA van 14…

Oproeping aandeelhoudersvergadering 14 juli 2015

Oproeping voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lavide Holding N.V. (de "Vennootschap") te houden op dinsdag 14 juli 2015 om 10.30 uur te Zaandam in Restaurant De Hoop op d'Swarte Walvis te Zaandam…

Aandeelhouders Lavide waarborgen continuïteit vennootschap

Lavide Holding N.V. (hierna: Lavide) maakt bekend dat de vandaag gehouden aandeelhouders- vergadering (hierna: Vergadering) unaniem heeft ingestemd met het rond 27 januari 2015 met De la Rambelje e.a. overeengekomen financieringsvoorstel.…

Trading Update Q1 2015

Onderstaand persbericht betreft de trading update van Lavide Holding N.V. als bedoeld in art. 5.25e Wft. Activa Per 31 maart bestaan de activa uit een kaspositie van EUR 35.126. Tevens is…

Lavide zet definitief streep onder verleden

Hoofdpunten 2014: In de jaarrekening 2014 heeft foutherstel van de cijfers van 2013 plaats gevonden: de kosten van de afwikkeling van de rechtszaak met Mieger Adviesbureau B.V. ad EUR 175.000 zijn…