Oproeping aandeelhoudersvergadering 14 juli 2015

2 June, 2015 18:00

Oproeping voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lavide Holding N.V. (de “Vennootschap”) te houden op dinsdag 14 juli 2015 om 10.30 uur te Zaandam in Restaurant De Hoop op d’Swarte Walvis te Zaandam (de “Vergadering”)

DE AGENDA

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling jaarverslag over het boekjaar 2014 *
 3. Décharge leden Raad van Bestuur *
 4. Décharge leden Raad van Commissarissen *
 5. Benoemingen van
  1. de heer Vincent Poorter als lid van de Raad van Bestuur *
  2. de heer Engele Wijnsma als lid Raad van Commissarissen *
  3. mevrouw Kathleen Westerdijk als Adviseur *
 6. Ontwikkelingen reversed listing
 7. Rondvraag en sluiting

*Agendapunten die ter stemming worden gebracht.

De agenda met toelichting en het formulier voor volmachten en steminstructies zijn beschikbaar dan wel ter inzage op de website van de Vennootschap (www.lavideholding.com) en voorts ten kantore van de Vennootschap te Utrecht, alsmede bij ING Bank N.V., Location TRC 01.013, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam Zuidoost, The Netherlands, telefoon (020) 563 69 00, fax (020) 563 69 59, email: iss.pas.hbk@ing.nl (hierna: “ING”).

BELANGRIJKE DATA
Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 14 juli 21015, 10:30 uur CET
Registratiedatum: 16 juni 2015
Einde Aanmeldingstermijn (laatste dag van aanmelding voor Vergadering en aanleveren steminstructieformulieren en/of volmachten): 7 juli 2015 om 17:00 uur CET (NB: volmachten en steminstructieformulieren dienen uiterlijk op dit tijdstip door ING ontvangen te zijn.)

Utrecht, 2 juni 2015
Lavide Holding N.V.