Lavide contracteert extern adviesbureau

17 August, 2015 18:01

Lavide heeft op 17 augustus 2015 met extern adviesbureau Kuikens B.V. uit Hazerswoude Dorp een consultancy contract gesloten met het oog op ondersteuning en advisering van het bestuur ter zake van strategievorming, investor relations, governance en investeringsselectie.

Het contract is maandelijks opzegbaar en opdrachtnemer Kuikens B.V. maakt voor zolang het contract duurt als vergoeding maandelijks aanspraak op een beperkte fixed fee.

Kuikens B.V. is reeds aandeelhouder in Lavide en wordt in beginsel vertegenwoordigd door haar grootaandeelhouder de heer M. Kok.