Trading Update Q3 2015

Published on November 1, 2015

Onderstaand bericht betreft de trading update van Lavide Holding N.V. als bedoeld in art. 5.25e…

Lees verder >

Lavide contracteert extern adviesbureau

Published on August 17, 2015

Lavide heeft op 17 augustus 2015 met extern adviesbureau Kuikens B.V. uit Hazerswoude Dorp een…

Lees verder >

Lavide verstevigt eigen vermogen

Published on August 4, 2015

Lavide verstevigt het eigen vermogen en de liquiditeit met een kapitaalinjectie van € 652.100 (zegge:…

Lees verder >

Alle besluiten AVA Lavide Holding N.V. unaniem aangenomen

Published on July 14, 2015

Op dinsdag 14 juli 2015 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Lavide Holding…

Lees verder >

Lavide versterkt eigen vermogen en geeft uitvoering aan financieringsovereenkomst

Published on June 15, 2015

Op 21 mei jl. heeft de aandeelhoudersvergadering een financieringsvoorstel goedgekeurd waarmee Lavide Holding N.V. (Lavide)…

Lees verder >

Oproeping aandeelhoudersvergadering 14 juli 2015

Published on June 2, 2015

Oproeping voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lavide Holding N.V. (de “Vennootschap”) te houden op dinsdag…

Lees verder >

Aandeelhouders Lavide waarborgen continuïteit vennootschap

Published on May 21, 2015

Lavide Holding N.V. (hierna: Lavide) maakt bekend dat de vandaag gehouden aandeelhouders- vergadering (hierna: Vergadering)…

Lees verder >

Trading Update Q1 2015

Published on May 18, 2015

Onderstaand persbericht betreft de trading update van Lavide Holding N.V. als bedoeld in art. 5.25e…

Lees verder >

Lavide zet definitief streep onder verleden

Published on May 1, 2015

Hoofdpunten 2014: In de jaarrekening 2014 heeft foutherstel van de cijfers van 2013 plaats gevonden:…

Lees verder >

Wijziging in geplaatst kapitaal Lavide Holding N.V.

Published on April 1, 2015

In het kader van de op 2 april 2014 overeengekomen en op 15 mei 2014…

Lees verder >
Privacy Policy