Update reverse listing Lavide | CS Factoring  naar de beurs

21 June, 2016 06:50

Op 14 juni jl. maakte Vincent Poorter CEO van Lavide Holding N.V. (Lavide) bekend dat Lavide in één partij een serieuze kandidaat had gevonden voor een reverse listing. [Vanmorgen] is met die partij, CS Factoring B.V. (CS Factoring), en de belangrijkste aandeelhouders van CS Factoring een overeenkomst op hoofdlijnen getekend.

Vincent Poorter, CEO van Lavide, meldt het volgende: “Ik ben heel erg blij met deze RTO-kandidaat en ik heb er vertrouwen in dat Lavide hier een goede deal aan zal doen.”

Dirk Scheringa, CEO van CS Factoring, licht toe: “Het is belangrijk voor CS Factoring dat we deze volgende stap kunnen maken om onze groei verder te realiseren.”

CS Factoring

CS Factoring is een factoring maatschappij actief op het gebied van factoring en debiteurenbeheer voor een groot aantal midden- en klein bedrijven. CS Factoring helpt ondernemers die hun liquiditeitsposities willen verbeteren.

Op 31 december 2015 had CS Factoring een eigen vermogen van EUR 858.036. De  omzet in 2015 was EUR 1.143.197 en de winst EUR [275.000].

Een van de voorwaarden voor de reverse listing is dat CS Factoring daaraan voorafgaand een belang van 49% zal verwerven in Cardec Toevoegingen B.V. (Cardec). Cardec is een juridische organisatie met financiële diensten en databanken. Cardec helpt de financiële kantoorvoering verbeteren voor advocaten en notarissen.
Doelstelling is om de komende vijf jaar het bedrag van aangekochte facturen van CS Factoring, inclusief het te verkrijgen belang in Cardec, te laten groeien van ongeveer EUR 30 miljoen naar EUR 1 miljard. De omzet zou daarmee stijgen van ruim EUR 1,1 miljoen naar EUR 40 miljoen en de winst van [EUR 275.000] naar ongeveer EUR 10 miljoen.
CS Factoring hoopt met de beursgang een grotere naamsbekendheid te verwerven om vervolgens het marktaandeel te vergroten.

Meer informatie over CS Factoring is te vinden op www.csfactoring.nl.

Toelichting op de reverse listing

Lavide en (de belangrijkste aandeelhouders van) CS Factoring hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de reverse listing. De betreffende overeenkomst bevat, zoals gebruikelijk, verschillende opschortende voorwaarden.

Het voornemen is dat CS Factoring zal worden verworven voor EUR [•]. Betaling zal plaatsvinden door uitgifte van 3.859.485 nieuwe aandelen in Lavide en 1.594.200 opties op nieuwe aandelen in Lavide, welke opties tot augustus 2019 tegen een uitoefenprijs van EUR 0,50 om te zetten zullen zijn in aandelen in Lavide. Voor zowel de 3.859.485 aandelen als de 1.594.200 opties zal een lock-up gelden tot augustus 2019.

De transactie zal door Lavide ter goedkeuring worden voorgelegd aan haar buitengewonde algemene vergadering van aandeelhouders (BAVA). In aanloop naar de (oproeping van de) BAVA zal door Lavide, zoals gebruikelijk voorafgaand aan een overname, een due diligence onderzoek worden gedaan.
Het bestuur van Lavide zal na de reverse listing bestaan uit de huidige CEO van CS Factoring, Dirk Scheringa (CEO), en de huidige CEO van Lavide, Vincent Poorter.
Te zijner tijd zal – afhankelijk van de exacte emissie structuur – door middel van een informatie memorandum en/of een door de AFM goedgekeurd prospectus nadere informatie worden verstrekt over de voorgenomen transactie. Tevens zullen door Lavide  additionele persberichten worden gepubliceerd, wanneer daar aanleiding voor bestaat.

Alkmaar, 21 juni 2016
Lavide Holding N.V.