Lidstaat van herkomst Lavide Nederland

21 February, 2016 22:03

Lidstaat van herkomst Lavide Nederland

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie is Lavide Holding N.V. (“Lavide”) op grond van artikel 5:25a lid 2 van de Wet op het financieel toezicht gehouden om bekend te maken wat haar lidstaat van herkomst is. Voor Lavide is dat Nederland.

Lavide Holding N.V.
Alkmaar, 21 februari 2016