J.T. Krijgsman beëindigt functie als commissaris van Lavide /  Aanvulling en correctie op gisteren gepubliceerd persbericht

22 June, 2016 16:03

J.T. Krijgsman beëindigt functie als commissaris van Lavide /  Aanvulling en correctie op gisteren gepubliceerd persbericht

Lavide Holding N.V. (Lavide) deelt mee dat de heer J.T. Krijgsman zijn functie als lid van de Raad van Commissarissen per 21 juni 2016 heeft neergelegd. Lavide zal zich de komende tijd buigen over invulling van de ontstane vacature. Met het beschikbaar stellen van zijn positie beoogt de heer Krijgsman ruimte te creëren voor een persoon wiens ambitie en inzichten meer in lijn liggen met de strategie van Lavide.

In de media is onduidelijkheid ontstaan over de vraag of in het kader van de voorgenomen reverse listing een door de AFM goed te keuren prospectus zal worden gepubliceerd. Lavide meldt dat er, in lijn met huidige regelgeving en huidig beleid van de AFM, niet zal worden overgegaan tot notering van de in het kader van de reverse listing nieuw uit te geven aandelen voordat de AFM het daarbij behorende prospectus heeft goedgekeurd.

In vervolg op het gisteren door Lavide gepubliceerde persbericht geldt dat het eigen vermogen van CS Factoring op 31 december 2015 EUR 864.577 bedroeg (in het eerdere persbericht staat een ietwat hiervan afwijkend bedrag). De winst van CS Factoring over 2015 bedraagt meer specifiek EUR 274.258 voor vennootschapsbelasting en afschrijving goodwill.

Alkmaar, 22 juni 2016
Lavide Holding N.V.