Update door Lavide over voorgenomen reverse listing CS Factoring

27 June, 2016 06:31

Lavide Holding N.V. (Lavide) deelt mee dat het due diligence onderzoek in het kader van de voorgenomen reverse listing van CS Factoring B.V. (CS Factoring) op dit moment wordt opgestart.

Lavide meldt tevens dat zij op korte termijn CS Factoring voor EUR 300.000 zal funden tegen een rente van 10% op jaarbasis.

Tenslotte meldt Lavide dat zij de huidige houders van opties op aandelen Lavide en de huidige aandeelhouders van CS Factoring, die zoals eerder aangekondigd mede opties op aandelen in Lavide zullen krijgen toegekend indien de reverse listing zal plaatvinden, zal verzoeken om hun opties, met inachtneming van vigerende wet- en regelgeving, zo spoedig mogelijk uit te oefenen. De huidige optiehouders hebben op dit moment 1.304.200 opties en zullen voorafgaand aan de reverse listing in beginsel in totaal 289.822 additionele opties toegekend krijgen. De huidige aandeelhouders van CS Factoring zullen in beginsel in totaal 1.595.200 opties toegekend krijgen. Alle opties hebben een uitoefenprijs van EUR 0,50. Door uitoefening van opties zal het eigen vermogen van Lavide verder worden versterkt, wat wenselijk is om de beoogde groei van de met CS Factoring te vormen nieuwe onderneming te financieren. Uiteraard kan Lavide geen garantie geven dat huidige en toekomstige houders van opties deze ook daadwerkelijk (spoedig) zullen uitoefenen.

Alkmaar, 27 juni 2016
Lavide Holding N.V.