Reverse listing in zicht

13 June, 2016 21:30

Reverse listing in zicht

Op 14 januari en 17 februari jl. maakte Lavide Holding N.V. (Lavide) bekend dat de verkenningen met betrekking tot een mogelijke reverse listing nog liepen. Lavide inventariseerde toen de mogelijkheden met twee geïnteresseerde partijen.

Lavide heeft inmiddels in één van die partijen een serieuze kandidaat gevonden voor een reverse listing. Lavide voert momenteel diepgaande gesprekken met de betreffende partij. Vincent Poorter (CEO Lavide) zegt er vertrouwen in te hebben dat het traject tot een goed einde wordt gebracht. Nadere berichtgeving volgt zo spoedig mogelijk.

Alkmaar, 13 juni 2016
Lavide Holding N.V.