Lavide ontvangt opdrachtbrief van OOB-accountant

8 January, 2024 08:16

Lavide Holding NV (‘Lavide’) is verheugd te kunnen melden dat het een opdrachtbrief heeft ontvangen van een OOB-accountant voor de controle van de jaarrekening over 2024.

In de afgelopen periode hebben Lavide en het accountantskantoor informatie uitgewisseld. Op basis hiervan hebben beide partijen de opdrachtbrief getekend. De OOB-accountant heeft bevestigd de controle van de jaarrekening 2024 van Lavide te kunnen en willen uitvoeren.

Het betreft een OOB-accountant uit een andere EU-lidstaat die aan de geldende registratie-eisen voldoet. Dit accountantskantoor heeft aan Lavide meegedeeld dat zij verwacht dat de registratieprocedure bij de AFM op korte termijn zal worden afgerond. De werkzaamheden zullen worden verricht door een Nederlandse externe accountant die reeds bij de NBA en AFM is geregistreerd.

Lavide heeft Euronext op de hoogte gesteld dat het in bezit is van een getekende opdrachtbrief van een OOB-accountant en voldoet daarmee aan de vereiste zoals gesteld in de ‘notice’ van 11 oktober 2023, namelijk het beschikken over een opdrachtbrief van een OOB-accountant. Bovendien voldoet de OOB-accountant aan de vereisten die Euronext stelde in de genoemde notice. Lavide verwacht dan ook dat de delisting-procedure zal worden stopgezet.

Lavide zal de markt direct informeren wanneer Euronext de delisting-procedure heeft aangepast. Deze delisting-procedure loopt momenteel nog tot 18 januari 2024.
Pas na het publiceren van een door de accountant gecontroleerde jaarrekening over 2024 zal Lavide ook de zogenaamde ‘penalty bench’ kunnen verlaten.

Nadat de registratie van het accountantskantoor is afgerond zal Lavide het voorstel tot benoeming van de accountant op de eerste komende aandeelhoudersvergadering agenderen.

Lavide wil MidkapNL, en Peter Paul de Vries in het bijzonder, bedanken voor hun inzet voor de kleinere beursfondsen genoteerd op Euronext Amsterdam.

Einde persbericht

D.M. van den Ouden
CEO Lavide Holding NV
vandenOuden@lavideholding.com