Trading Update Q1 2015

Onderstaand persbericht betreft de trading update van Lavide Holding N.V. als bedoeld in art. 5.25e Wft. Activa Per 31 maart bestaan de activa uit een kaspositie van EUR 35.126. Tevens is…

Lavide zet definitief streep onder verleden

Hoofdpunten 2014: In de jaarrekening 2014 heeft foutherstel van de cijfers van 2013 plaats gevonden: de kosten van de afwikkeling van de rechtszaak met Mieger Adviesbureau B.V. ad EUR 175.000 zijn…

Aandeelhouders bereid continuïteit te garanderen

Lavide Holding N.V. (hierna: Lavide) heeft de afgelopen maanden de mogelijkheden onderzocht om voldoende liquiditeit te verwerven zodat de continuïteit voor in elk geval 2015 en 2016 kan worden gewaarborgd. Aard…

Trading update Q3 2014

Onderstaand persbericht betreft de trading update van Lavide Holding N.V. als bedoeld in art. 5.25e Wft. Activa Per 30 september bestaan de resterende activa uit een kaspositie van EUR 3.551 en…