Wijziging in geplaatst kapitaal Lavide Holding N.V.

18 March, 2015 18:00

In het kader van de op 2 april 2014 overeengekomen en op 15 mei 2014 door de BAVA goedgekeurde schikking met de curator van Mieger Adviesbureau B.V. deelt Lavide Holding N.V. (Lavide) mede dat begunstigden van de in dat kader verstrekte optierechten het Bestuur van Lavide hebben verzocht om uitoefening van een deel van hun optierechten.

Als gevolg hiervan heeft de gedelegeerde Raad van Bestuur van Lavide besloten tot uitgifte van 543.532 aandelen B in het kapitaal van Lavide Holding. Deze aandelen zijn uitgegeven tegen een uitgifteprijs van de nominale waarde van 2,00 euro per aandeel, waarbij storting zoals overeengekomen niet in geld geschiedt doch tegen een pro rata verrekening van de Vordering zoals overeengekomen in de schikking met de curator van Mieger Adviesbureau B.V.