Aandeelhouders bereid continuïteit te garanderen

27 January, 2015 18:00

Lavide Holding N.V. (hierna: Lavide) heeft de afgelopen maanden de mogelijkheden onderzocht om voldoende liquiditeit te verwerven zodat de continuïteit voor in elk geval 2015 en 2016 kan worden gewaarborgd.

Aard en omstandigheden van het fonds bieden geen mogelijkheden voor bancaire oplossingen, doch vergen inbreng van aanvullend risicodragend kapitaal. Met de investeringsgroep van grootaandeelhouder de heer Vincent Poorter is dit weekend een financieringsovereenkomst tot stand gekomen, die aan genoemde doelstelling tegemoet komt en die op korte termijn aan de aandeelhouders ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Een samenhangend pakket aan maatregelen voorziet onder meer in een achtergestelde en renteloze lening van € 100.000, een optiepakket van 300.000 aandelen A en tevens een conversierecht met betrekking tot de lening. In samenhang dienen de statuten te worden aangepast en zal een kapitaalvermindering worden voorgesteld door vermindering van het nominale bedrag van de aandelen van € 2,- naar € 0,50. Deze kapitaalvermindering vindt plaats zonder terugbetaling, waarbij het door de kapitaalvermindering vrijkomende vermogen wordt aangewend ter compensatie van geleden verliezen.

Deze borging van de continuïteit geeft Lavide de nodige zekerheid en tijd om zoals beoogd de mogelijkheden van een reverse listing blijvend te onderzoeken.