Noteringsmaatregel voor Lavide Holding

Het bestuur van de holding heeft kennis genomen van een noteringsmaatregel door Euronext omdat Lavide nog geen gecontroleerde jaarrekening 2018 heeft. Vanaf 20 mei 2019 zullen gewone aandelen, uitgegeven door Lavide…

Salar Azimi unaniem benoemd tot CEO Lavide

Dhr. Salar Azimi is door aandeelhouders unaniem verkozen tot CEO van Lavide Holding N.V. Ook stemden zij voor 100% in met de uitgifte van aandelen B aan de nieuwe topman. De…

Strategische koers bij benoeming Salar Azimi

28 november jl. maakte Lavide Holding N.V. (“Lavide”) bekend dat op 10 januari 2019 een BAVA zal gaan plaatsvinden voor de benoeming van een nieuwe CEO Salar Azimi. Rekening houdend dat…

Oproep BAVA Lavide Holding NV

In aansluiting op het persbericht van 7 oktober 2018 heeft o.a. groot-aandeelhouder dhr. M.H.B. Kok gezocht naar een passende kandidaat voor het CEO-schap. Op verzoek van dhr. Kok wordt op 10…

Gastvrij Nederland BV in nieuwe handen

Tijdens de BAVA van Lavide Holding NV (“Lavide”) op 12 november 2018 was 46,69% van het aantal uitstaande aandelen vertegenwoordigd middels fysieke aanwezigheid dan wel via volmachten. De verkoop van dochter…

CEO Lavide Treedt af en beëindigd dienstverband

Per 7 oktober ’18 treedt Vincent Poorter (Poorter) terug als CEO van Lavide. Per 14 oktober ’18 zal ook het dienstverband met Lavide worden beëindigd. Binnen Lavide bestaat er een verschil…

Hoofdpunten eerste halfjaar 2018

Lavide Holding N.V. is een vennootschap die inzet op het ontzorgen van mensen binnen de samenleving door specifieke doelgroepen te faciliteren in hun groei, ontwikkeling en/of welzijn om optimaal te kunnen…