CEO Lavide Treedt af en beëindigd dienstverband

Per 7 oktober ’18 treedt Vincent Poorter (Poorter) terug als CEO van Lavide. Per 14 oktober ’18 zal ook het dienstverband met Lavide worden beëindigd. Binnen Lavide bestaat er een verschil…

Hoofdpunten eerste halfjaar 2018

Lavide Holding N.V. is een vennootschap die inzet op het ontzorgen van mensen binnen de samenleving door specifieke doelgroepen te faciliteren in hun groei, ontwikkeling en/of welzijn om optimaal te kunnen…

Controlerend accountant

Lavide was genoodzaakt op de AVA van 23 juli 2018 de stemming over het controleren van de jaarrekening door accountantskantoor Grant Thornton van de agenda af te halen. Reden hiervoor was…

Update Gastvrij Nederland BV

16 augustus jl. heeft M.A.E. van der Linden (VDL) een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank om zijn ontslag als bestuurder van Gastvrij Nederland BV (GVN) aan te vechten. 19 juni 2018…

AVA: volop steun voor Lavide

23 juli 2018 vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats van Lavide Holding N.V. (“Lavide”). 55,37% van de stemgerechtigde aandelen was vertegenwoordigd middels aanwezigheid of volmachten ten kantore van Lavide in…

Ontslag Amelie Holding BV blijft overeind

De rechtbank heeft bij vonnis van 18 juli 2018 beslist inzake de aangespannen procedure door Amelie Holding BV inzake het aan haar gegeven ontslag van 21 december 2017. De rechtbank verklaart…