Lavide publiceert de jaarcijfers en het jaarverslag 2018

18 April, 2019 19:45

Op 18 april 2019 zal het jaarverslag van Lavide Holding worden gepubliceerd. Het bestuur heeft de jaarcijfers 2018 reeds geplaatst op eigen website. Het was een zwaar jaar voor de onderneming, waarin rechtszaken, koerswijzigingen, personele mutaties en het verlies van de controlerend accountant Grant Thornton wegens capaciteitsproblemen een donkere deken trok over de Holding. Eind 2018 leidde dit tot een complete omslag, die bekrachtigd werd door de BAVA van 10 januari 2019. Onder leiding van de nieuwe CEO Salar Azimi zullen de hospitality activiteiten -waar mogelijk- met onroerend goed worden ingebracht.

Het betreft zowel Hotel De Elderschans, de werkmaatschappij HB24 BV, waarin de exploitatie van Hotel Elderschans wordt geëxploiteerd, The Lambo BV waarin de exploitatie opgestart gaat worden van een party boot, onderdeel van Voetbalclub Patro Eisden te Maasmechelen en een nog af te bouwen Hotel Du Commerce en voormalig ABN-Amro gebouw in Oostburg als vastgoed die later als hotel kan dienen. Dit zal in de loop van 2019 zijn beslag kunnen krijgen.

Feitelijk is Lavide Holding N.V. sinds januari 2019 een leeg fonds, omdat de BAVA van 10 januari 2019 in principe een totaal nieuw tijdperk inluidt voor Lavide Holding N.V. Daarom is besloten om alle kosten die nog voortvloeien uit het beleid van het vorige bestuur en die feitelijk besloten zijn in 2018 en gemaakt in 2019 tot uiterlijk medio januari 2019, op te nemen in de jaarrekening van 2018. Dit geheel volgens de te volgen wet en regelgeving.

De cijfers in dit jaarverslag zijn niet rooskleurig. Tegelijk ziet de toekomst voor Lavide Holding N.V. er zonnig uit, dankzij de plannen om de hierboven genoemde nieuwe activiteiten in te brengen. Lavide wacht een uitdagend jaar om deze koerswijziging te verwezenlijken, waarbij de holding in verbinding wenst te blijven staan met de AFM en Euronext om alles correct te laten verlopen.

Uiterlijk 30 april zal de AVA worden uitgeroepen, welke plaats zal hebben op donderdag 20 juni in Utrecht. Naast het jaarverslag zullen o.a. de volgende onderwerpen worden geagendeerd.

• Statutenwijziging Lavide Holding NV
• Goedkeuring verkoop dochters Velizo B.V. en Heemhuys B.V. aan De La Rambelje B.V.

Mocht de vergadering niet met bovengenoemde verkoop instemmen, dan heeft Lavide de plicht om per direct de beëindiging van het dienstverband met oud-bestuurder Mw. A.A.A.G Franken terug te draaien tegen dezelfde loonvergoeding als in 2018 zonder restitutie van de ontslagpremie tot 23 juli 2020.

Verder is te melden, dat voormalig bestuurder V.S. Poorter zijn achtergestelde lening van €207.500 in cash terugbetaald heeft gekregen: € 107.500 cash en € 100.000 als onderdeel van de verkoop van Velizo B.V. en Heemhuys B.V aan De La Rambelje B.V.

Jaarverslag en Jaarrekening 2018 zijn via de volgende link te downloaden (PDF)

Jaarverslag 2018 (PDF)
Jaarrekening 2018 (PDF)