Lavide Holding NV kan verder

21 January, 2020 20:19

Een boekenonderzoek, dat de belastingdienst heeft uitgevoerd naar de herkomst van het bezit en de fiscale geschiedenis van CEO Salar Azimi, heeft uitgewezen dat zijn middelen geen illegale herkomst hebben en dat er geen belasting is ontdoken. Een gerenommeerd accountantskantoor heeft deze conclusie bevestigd. Daarmee kan een vervolg worden gegeven aan de inbreng van een deel van zijn bezittingen in het beursfonds van Lavide. Dat betekent ook dat weer verder kan worden gewerkt aan het informatie memorandum, waarin de bevindingen van het genoemde onderzoek een plek zullen krijgen. Zodra dit voltooid is, kan het zoeken naar een controlerend accountant worden hervat. Beoogd wordt om het informatie-memorandum voor te kunnen leggen aan de aandeelhouders tijdens de

AVA van 2020, die naar verwachting in de maand juni gepland kan worden.

Einde persbericht.

Voor eventuele vragen kunt u bellen met dhr. Engele Wijnsma,

president-commissaris van Lavide Holding, 0628-737837