CEO Lavide Treedt af en beëindigd dienstverband

7 October, 2018 20:00

Per 7 oktober ’18 treedt Vincent Poorter (Poorter) terug als CEO van Lavide. Per 14 oktober ’18 zal ook het dienstverband met Lavide worden beëindigd.

Binnen Lavide bestaat er een verschil van inzicht over de te bewandelende route om een nieuwe controlerend accountant aan te stellen. Poorter meent er goed aan te doen plaats te maken voor een nieuwe CEO met een netwerk binnen de 9 accountantskantoren met een OOB vergunning om een gecontroleerde jaarrekening over 2018 in 2019 te kunnen verzorgen. Na gesprekken met de AFM en NBA is gebleken dat er momenteel geen wetgeving bestaat welke accountantskantoren met een OOB vergunning tot acceptatie verplicht van beursgenoteerde bedrijven

Een vacature wordt open gezet, tijdelijk wordt de functie van CEO waargenomen door bestuurder A.A.G.A. Franken.

De RvC dankt de heer Poorter voor zijn inzet voor Lavide gedurende de afgelopen 3 jaar en verwacht dat de ingezette weg om Lavide van een leeg beursfonds tot een actieve vennootschap met toekomst perspectief om te vormen de komende periode verder tot wasdom zal komen.