Gastvrij Nederland BV in nieuwe handen

13 November, 2018 08:00

Tijdens de BAVA van Lavide Holding NV (“Lavide”) op 12 november 2018 was 46,69% van het aantal uitstaande aandelen vertegenwoordigd middels fysieke aanwezigheid dan wel via volmachten. De verkoop van dochter Gastvrij Nederland BV was het enige agendapunt waarover stemming was vereist. Ter vergadering bleken er nog enige vragen te bestaan over het beleid van de holding. Hierover kon in een coöperatieve sfeer worden gesproken en werden de bestaande beleidslijnen bevestigd. Na dit constructieve gesprek bleek 99,71% van het vertegenwoordigde kapitaal voor verkoop te stemmen. Er waren geen tegenstemmen wel heeft 0,29% van het vertegenwoordigde kapitaal zich onthouden van stemmen. De nieuwe eigenaar is dhr. M. Dirken, die samen met zijn vrouw serieus een nieuw begin wil maken met deze onderneming. Lavide wenst hen alle goeds. De aandelenoverdracht heeft daaropvolgend tevens op 12 november bij de notaris plaatsgevonden.