Salar Azimi unaniem benoemd tot CEO Lavide

11 January, 2019 07:53

Dhr. Salar Azimi is door aandeelhouders unaniem verkozen tot CEO van Lavide Holding N.V. Ook
stemden zij voor 100% in met de uitgifte van aandelen B aan de nieuwe topman. De kersverse
voorzitter van de Raad van Bestuur gaf een toelichting over de strategische koers die hij met de
beursnotering wil varen.

Dhr. Salar Azimi is door aandeelhouders benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en werd meteen
door de Raad van Commissarissen aangesteld als CEO. Azimi werd voor een termijn van vier jaar
benoemd en ontvangt een beperkte remuneratie zonder aanvullende bonusregelingen van maximaal
54.000 euro per jaar. Mevr. Annette Franken treedt per 11 januari 2019 terug als lid van de Raad van
Bestuur.

Op de BAVA stemden aandeelhouders ook in met de uitgifte van 600.000 nieuwe aandelen B tegen
EUR 0,50 per aandeel. Hiermee verwerft CEO Azimi een belang van 10,9% in Lavide en ontvangt de
vennootschap EUR 300.000 aan nieuwe liquiditeiten.

In de vergadering heeft Azimi de strategische koers aangekondigd die hij met het bedrijf wil volgen.
Lavide verkoopt de werkmaatschappijen Velizo B.V. en Heemhuys B.V. aan De La Rambelje B.V.
onder de volgende condities: De La Rambelje B.V. levert een converteerbare obligatielening van EUR
100.000 welke recht geeft op 200.000 aandelen Lavide in als overnamesom; Lavide betaalt
aanvullend EUR 50.000 aan De La Rambelje B.V. om de lopende verplichtingen met Velizo B.V. en
Heemhuys B.V. te kunnen blijven voldoen. Lavide heeft de wens om op een zo kort mogelijke termijn
nieuwe activiteiten in Lavide te ontplooien. Lavide richt zich op ​ Hospitality ​ in de breedste zin van het
woord. Lavide zal een overnameproces ingaan om de ondernemingen van Azimi in te brengen.

Door Lavide zullen de volgende activiteiten worden overgenomen: Hotel De Elderschans te
Aardenburg, samen met de exploitatie en alle omliggende gronden; Hotel Du Commerce te Oostburg;
Het oud ABN Amro kantoor te Oostburg; Partyschip The Lambo; Voetbalclub Koninklijke Patro Eisden
te Maasmechelen. Bij deze transactie wordt ook het onroerend goed vrij van schulden en
hypotheekvrij ingebracht om direct waarde te creëren binnen de vennootschap. Het onroerend goed
en de werkmaatschappijen zijn onafhankelijk getaxeerd en worden door Lavide gewaardeerd op een
bedrag van EUR 16.125.000. Lavide wil op korte termijn verdere uitvoering geven aan de
voorgenomen overnames.

Met het all-inclusive hotel concept wil Azimi via de beurs verder groeien.  ̈​ Wij bieden onze gasten ten
alle tijden een beleving van overvloed, middels onbeperkt eten, ongelimiteerd drinken en
onbegrensde gastvrijheid, waarbij alles is inbegrepen voor voor één vast bedrag. Dankzij het
overzichtelijke all-in concept geniet iedereen onbeperkt van koninklijke kwaliteit voor een ongekende
prijs-kwaliteitverhouding. Een beursnotering is goed voor onze naamsbekendheid, uitstraling en geeft
ons de mogelijkheid om door te groeien in Nederland, België en Duitsland. ​  ̈, aldus Azimi.

Ook wil Azimi een naamswijziging doorvoeren en Lavide veranderen in een passende naam. De
naamsverandering onderstreept dat de activiteiten die verbonden waren aan Lavide, tot het verleden
behoren. Lavide stelt als doel om de overnames en naamswijziging in samenspraak met Euronext
Amsterdam op korte termijn te realiseren. Het bestuur van Lavide is direct begonnen met de
benodigde voorbereidingen om een vergadering van aandeelhouders bijeen roepen.