Verslaglegging 2017 Lavide Holding N.V.

Hoofdpunten 2017 Op 1 januari bedroeg het eigen vermogen EUR 728.000 positief: Het nettoverlies over het boekjaar 2017 is uitgekomen op EUR  540.000; Per 31 december bedraagt het aantal uitstaande aandelen 3.837.213. Het…