Trading Update Q3 2015

Onderstaand bericht betreft de trading update van Lavide Holding N.V. als bedoeld in art. 5.25e Wft. Activa Per 30 september bestaan de activa en het eigen vermogen uit een kaspositie van…

Trading Update Q1 2015

Onderstaand persbericht betreft de trading update van Lavide Holding N.V. als bedoeld in art. 5.25e Wft. Activa Per 31 maart bestaan de activa uit een kaspositie van EUR 35.126. Tevens is…