Trading update Q3 2014

Onderstaand persbericht betreft de trading update van Lavide Holding N.V. als bedoeld in art. 5.25e Wft. Activa Per 30 september bestaan de resterende activa uit een kaspositie van EUR 3.551 en…

Halfjaarbericht 2014

Utrecht, 29 augustus 2014 Hoofdpunten eerste halfjaar 2014 Lavide Holding N.V. (hierna: Lavide) is een vennootschap zonder operationele activiteiten, die haar inspanningen richt op het zoeken naar mogelijkheden om waarde te…