Correctie: Financiële update Lavide

Kuikens BV (de vennootschap van dhr. Kok) heeft een convertible loan note volgestort ter waarde van EUR 130.000 conform eerder gemaakte afspraken. Eerder is gecommuniceerd dat EUR 45.000 van de convertibele…

Financiële update Lavide

Kuikens BV(de vennootschap van dhr. Kok) verstrekt Lavide Holding N.V. (Lavide) EUR 42.500 ter uitvoering van de optierechten 85.000 opties, die omgezet worden in 85.000 aandelen tegen een uitoefenprijs van EUR…

Financiële update Lavide

Dhr. C.P. Scholten verstrekt Lavide Holding N.V. (Lavide) EUR 50.000 ter uitvoering van de optierechten 60.000 opties, die omgezet worden in 60.000 aandelen tegen een uitoefenprijs van EUR 0,83 per aandeel.…