Financiële update Lavide

6 July, 2017 05:50

Dhr. C.P. Scholten verstrekt Lavide Holding N.V. (Lavide) EUR 50.000 ter uitvoering van de optierechten 60.000 opties, die omgezet worden in 60.000 aandelen tegen een uitoefenprijs van EUR 0,83 per aandeel. Dhr. Scholten verbindt zich om de te verkrijgen aandelen niet eerder dan 19 augustus 2018 te verhandelen.

Kuikens BV (de vennootschap van dhr. Kok) heeft een convertible loan note volgestort ter waarde van EUR 30.000 conform eerder gemaakte afspraken.
De la Rambelje BV (de vennootschap van CEO dhr. Poorter) heeft een convertible loan note volgestort ter waarde van EUR 70.000 conform eerder gemaakte afspraken.

Lavide heeft inmiddels het eerste deel van de uitstaande lening bij CS Factoring BV teruggekregen conform het contract. Dit houdt in dat er EUR 300.000 is teruggevloeid naar Lavide. De rente is door CS Factoring BV gedurende de looptijd van de lening tot op heden altijd conform afspraak betaald.

Lavide verstrekt per 1 oktober 2017 een lening aan de la Rambelje BV (de vennootschap van CEO dhr. Poorter) van EUR 200.000 tegen 4,5% rente voor maximaal één jaar met een opzegtermijn van één maand. Het onderpand is onroerend goed met een WOZ-waarde van EUR 573.000 welke is belast met een hypotheek van EUR 194.639,25. Met deze inkomsten kunnen de lopende kosten van Lavide worden gedrukt.

Kuikens BV (de vennootschap van dhr. Kok) verbindt zich om de eerder verkregen aandelen, te noemen 535.000 aandelen die eerder zijn verkregen uit de financieringsovereenkomst van 2015, niet eerder te verhandelen dan na 1 augustus 2019. De looptijd van de eerder door Lavide verstrekte optierechten wordt tevens verlengd tot 1 augustus 2019 (voorheen was dit tot 1 augustus 2018).

De la Rambelje BV (de vennootschap van dhr. Poorter) verbindt zich om de eerder verkregen aandelen, te noemen 450.000 aandelen die eerder zijn verkregen uit de financieringsovereenkomst van 2015, niet eerder te verhandelen dan na 1 augustus 2019. De looptijd van de eerder door Lavide verstrekte optierechten wordt tevens verlengd tot 1 augustus 2019 (voorheen was dit tot 1 augustus 2018)