Trading update Q3 2014

Onderstaand persbericht betreft de trading update van Lavide Holding N.V. als bedoeld in art. 5.25e Wft. Activa Per 30 september bestaan de resterende activa uit een kaspositie van EUR 3.551 en…