Update uitspraak ontslag voormalig bestuur

28 May, 2018 08:27

24 mei 2018 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de ontslagzaken van I.M. Ruijters, Amelie Holding BV en M.A.E van der Linden.

  • I.M. Ruijters geen bestuurder en werknemer van Gastvrij Nederland BV.
  • Niet bevoegd tot het doen van een uitspraak Amelie Holding BV procedure doorgezet naar bevoegde rechtbank
  • In deze uitspraak is bepaald dat het bestuurderschap van Van der Linden op formele gronden voortduurt, zonder dat hij overigens weer te werk moet worden gesteld. De eerder uitgesproken schorsing is in stand gebleven: “Het is niet in het belang van GVN dat hij zijn werkzaamheden als bestuurder feitelijk hervat”, aldus de rechtbank. Het bestuur van GVN zal zich gaan beraden omtrent het nemen van stappen op korte termijn om de geconstateerde formele beletselen ongedaan te maken