Update door Lavide over voorgenomen reverse listing CS Factoring en additionele financiering

12 October, 2016 19:45

Conform de overeenkomst op hooflijnen is inmiddels het DD-onderzoek voltooid. De uitkomsten van het DD-onderzoek geven het bestuur van Lavide voldoende aanleiding het traject met CS Factoring B.V. voort te zetten. Gaandeweg het proces is besloten dat de onderneming (activa en passiva) van Cardec Toevoegingen B.V. voor 100% wordt ingebracht in CS Factoring B.V., in plaats van het 49% aandelenbelang waarvan de overeenkomst op hoofdlijnen uitging.

De Vennootschap is overeengekomen per 12 oktober 2016 dat zij additionele financiering verkrijgt van De la Rambelje B.V. (de vennootschap van CEO van Lavide Vincent Poorter) en Kuikens B.V. (de vennootschap van grootaandeelhouder van Lavide Martijn Kok). De financiering voor De la Rambelje B.V. zal bestaan uit drie converteerbare geldleningen welke te converteren zijn in aandelen A of B tegen een nominale koers van EUR 0,50. Een geldlening van EUR 80.000 in 2016, EUR 70.000 in 2017 en EUR 70.000 in 2018. De financiering voor Kuikens B.V. zal bestaan uit een te converteren geldlening van EUR 30.000 in 2017 welke is te converteren in aandelen A of B tegen een nominale koers van EUR 0,50. De geldleningen zijn op eerste verzoek van De la Rambelje B.V. en/of Kuikens B.V. in één of meerdere tranches te converteren in aandelen A of B tegen een koers van EUR 0,50. De RvC heeft aan het aantrekken van deze additionele financieringen zijn goedkeuring verleend.

Teneinde de Vennootschap in staat te stellen efficiënt aandelen uit te kunnen geven, wordt binnen de eerstvolgende BAVA of AVA voorgesteld te besluiten tot het verlengen van de aan de raad van bestuur van de Vennootschap (“RvB”) verstrekte emissiebevoegdheid voor een periode van twee jaar. Deze bevoegdheid betreft alle nog niet uitgegeven aandelen A en B in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. Ingevolge de statuten van de Vennootschap zal de RvC steeds goedkeuring dienen te verlenen aan het besluit van het Bestuur tot een uitgifte van aandelen en uitsluiting van het voorkeursrecht.

Alkmaar, 12 oktober 2016
Lavide Holding N.V.