Update door Lavide over voorgenomen reverse listing CS Factoring/ correctie op gisteren gepubliceerde agenda van de BAVA

13 October, 2016 16:04

Lavide Holding N.V. (Lavide) deelt mee dat zij CS Factoring voor EUR 250.000 per 13 oktober 2016 funding heeft verstrekt tegen een rente van 10% op jaarbasis.

Lavide heeft het eigen vermogen versterkt met een kapitaal injectie van EUR 250.000.
Lavide heeft met verschillende individuele aandeelhouders een overeenkomst gesloten tot directe uitoefening van de opties op verkrijging van nieuwe aandelen van Lavide tegen een nominale waarde van EUR 0,50, welke eerder waren verkregen. CEO Vincent Poorter heeft EUR 75.000 van deze EUR 250.000 verstrekt.
Het aantal uitstaande aandelen zal hierdoor toenemen met 500.000 aandelen. Door de transactie komt het totaal aantal uitstaande aandelen Lavide uit op 3.307.758. Aantal nog uitstaande optierechten komt uit op 804.200.

In vervolg op de gisteren door Lavide gepubliceerde agenda van de BAVA van 1 december 2016 betreft punt 6 “Statutenwijziging”. Waar vermeld stond dat er wordt voorgesteld het maatschappelijk kapitaal te stellen op EUR 12.000.000 (24.000.000 aandelen*EUR 0,50) is dit gecorrigeerd naar dat er wordt voorgesteld het maatschappelijk kapitaal te stellen op EUR 6.000.000 (12.000.000 aandelen*EUR 0,50)

Alkmaar, 13 oktober 2016
Lavide Holding N.V.