Toegenomen belangstelling voor beursnotering Lavide

14 January, 2016 17:45

Lavide Holding N.V. heeft recent met twee verschillende geïnteresseerde partijen een NDA getekend in het kader van verkenningen met betrekking tot een mogelijke overname of participatie. In dit stadium kan en mag overigens ten aanzien van de slagingskans nog geen enkele conclusie worden getrokken.

Lavide merkt dat de belangstelling voor haar beursnotering duidelijk is toegenomen, wellicht mede door de recente publiciteit rond diverse reversed listings welke in 2015 door Value8 N.V. werden gerealiseerd. In verschillende media werd opgemerkt dat Lavide Holding N.V. thans nog mogelijkheden voor een dergelijk traject biedt en dat is kennelijk opgemerkt.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V.) is sinds 1998 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en is, na overdracht van de haar resterende werkmaatschappijen in december 2012, een vennootschap zonder operationele activiteiten die de mogelijkheid van een reverse listing onderzoekt of participatie in groeiende ondernemingen nastreeft. De vennootschap is volledig opgeschoond en beschikt over een positief eigen vermogen en voldoende liquide middelen om de tijd te kunnen nemen selectief op zoek te gaan naar nieuwe waarde genererende activiteiten.

Alkmaar, 14 januari 2016
Lavide Holding N.V.