Ontslag Amelie Holding BV blijft overeind

20 July, 2018 8:04

De rechtbank heeft bij vonnis van 18 juli 2018 beslist inzake de aangespannen procedure door Amelie Holding BV inzake het aan haar gegeven ontslag van 21 december 2017. De rechtbank verklaart Amelie Holding niet ontvankelijk in haar verzoek