Mogelijkheden voor Lavide krijgen vorm

12 June, 2017 05:37

Lavide heeft de afgelopen paar maanden in haar zoektocht voor een nieuwe RTO kandidaat met vele kandidaten contact kunnen leggen. Inmiddels zijn er 3 mogelijke richtingen ontstaan: meerdere deelnemingen in verschillende bedrijven waar Lavide op termijn synergiemogelijkheden ziet, een substantiële RTO en de mogelijkheid om zelf activiteiten te gaan ontplooien.

Specifieker betekent dit dat Lavide in die hoedanigheid op dit moment in gesprek is met de volgende partijen:

  • Een partij in de zorgbranche;
  • Een partij gericht op kinderen;
  • 2 partijen gericht op trainingen;
  • 2 partijen in de IT branche;
  • Een productiebedrijf.

Aanvullend lopen er nog oriënterende gesprekken met enkele potentiële kandidaten, die nog in een te vroeg stadium zijn om specifiek te benoemen maar wel perspectief bieden.

In relatie tot de richting om zelf activiteiten te ontplooien heeft Lavide een informatie memorandum geschreven, waarmee Lavide de mogelijkheid onderzoekt om additionele financiering te verkrijgen. De mogelijkheid met de additionele financiering beperkt Lavide overigens niet alleen tot het financieren van de zelf te ontwikkelen activiteiten maar kan ook worden ingezet om een van de andere mogelijkheden te financieren, zoals een cash overname.

In de aankomende periode zal Lavide kiezen voor een richting of een combinatie van de beschreven richtingen. Tegelijkertijd zal Lavide met de genoemde partijen diepgaandere gesprekken voeren over de koop en verkoop wensen over en weer.

Pas nadat dit proces is doorlopen zal Lavide met een of meerdere bedrijven een voorovereenkomst tekenen om zo een stap dichterbij de invulling van Lavide te komen.

Lavide heeft met deze 3 richtingen en 7 concrete bedrijven de mogelijkheid gecreëerd om in 2017 aanzienlijke stappen te kunnen nemen om een mooie toekomst voor Lavide te bewerkstelligen.