Lavide waarschuwt aandeelhouders in verband met Kort Geding

2 February, 2023 19:15

Lavide Holding N.V. (“Lavide”) wil aandeelhouders en beleggers informeren over de mogelijke scenario`s en risico`s.
Lavide trof ING Bank vandaag in een Kort Geding, dat door ING Bank werd aangespannen om de registratie van ENL-agent te verwijderen. De rechtbank zal op 16 februari uitspraak doen.
Lavide blijft zich inspannen om zo snel mogelijk een nieuwe ENL-agent aan zich te binden en zo het conflict te beëindigen.

Het Kort Geding hindert Lavide inmiddels wel. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

Lavide voert gesprekken met een potentiële nieuwe (niet statutaire) bestuurder van Lavide, die mogelijk naast Van den Ouden in zal stappen . Echter zal de uitkomst van het Kort Geding moeten worden afgewacht. De komst van deze tweede bestuurder is essentieel voor Lavide. Het zal de kans vergroten op een spoedige opening van een bankrekening. Ook zullen er dan betere vooruitzichten zijn op het vinden van een OOB accountant.

Indien deze partij alsnog besluit niet als bestuurder in te stappen rest nog slechts plan B, een listing aanvragen op Euronext Growth. Deze route is na de actie van ING opgestart. Dit alternatief moet nog worden uitgewerkt terwijl er slechts korte tijd resteert.

Het is noodzaak voor Lavide om deze tijd door te komen, ook zonder bankrekening. Daarom hebben Lavide en Kennie Capital een betaalregeling getroffen, onder voorwaarden vergelijkbaar met de kredietfaciliteit zoals gepubliceerd op 9 juni 2022. De regeling is €50.000 groot, de rente is 8% en aflossing dient te gebeuren op 31 maart 2023. Alle uitstaande facturen en verplichtingen zijn in de afgelopen periode voldaan door Kennie Capital, waarbij ongeveer de helft van de regeling van €50.000 reeds benut is.

De aflossingstermijn van de bestaande kredietfaciliteit (€70.000 openstaande schuld) is verlengd van 31-12-2022 tot 28-2-2023.

Lavide gaat door met de voorbereidingen voor de doorstart. Inmiddels zijn 3 nieuwe werkmaatschappijen opgericht. Ook is een effectenrekening geopend. Lavide moet de uitkomst van het Kort Geding afwachten alvorens verder te kunnen gaan met de nieuwe bestuurder, het openen van een bankrekening en de samenwerking met investeerders.

Lavide waarschuwt beleggers en aandeelhouders dat het voortbestaan van de vennootschap in gevaar is, indien de vorderingen, zoals geëist in het Kort Geding, aan ING Bank worden toegekend.

Desalniettemin heeft Lavide vertrouwen in een positieve uitkomst van het Kort Geding.

Einde persbericht

Info: D.M. van den Ouden
CEO Lavide Holding NV
vandenOuden@lavideholding.com