Lavide stevent af op handelsonderbreking per 1 maart

21 February, 2023 18:00

Lavide Holding NV (‘Lavide’) maakt vandaag bekend dat het bij Euroclear om de verwijdering van ING als ENL-agent heeft gevraagd.

Reeds in januari was hierom gevraagd, maar Euroclear gaf aan dit niet te kunnen zonder dat een nieuwe ENL-agent geregistreerd zou zijn.
Naar aanleiding van het vonnis in het kort geding tegen ING, waarbij Lavide is veroordeeld om de ENL-registratie uiterlijk op 28 februari 2023 door te laten halen, onderzoekt Euroclear momenteel of het doorhalen van de registratie toch mogelijk is.
Lavide dankt Euroclear zeer voor haar inspanningen, echter indien de verwijdering niet mogelijk blijkt te zijn, zal Lavide genoodzaakt zijn om het contract met Euroclear op te zeggen.

Lavide ziet geen andere keuze dan deze drastische maatregel, omdat eventuele hoge dwangsommen tot een faillissement zouden kunnen leiden.

Het gevolg van het doorhalen van de registratie van ENL-agent is dat de handel, met grote waarschijnlijkheid, zal moeten worden onderbroken. Er is dan ook een gerede kans dat er per 1 maart een handelsonderbreking zal zijn in de aandelen Lavide Holding NV.
Alleen indien Lavide een nieuwe ENL-agent heeft gevonden, kan de handel naar verwachting weer worden hervat.

Eén listing agent is nog over om Lavide als klant te accepteren. Deze partij kan dan tevens als ENL-agent optreden en een bankrekening verstrekken . Donderdag beslist deze partij of zij het onboarding-proces met Lavide wil starten. Zodra Lavide deze beslissing heeft ontvangen zal het de markt informeren.
Indien het mogelijke onboarden succesvol is afgerond kan deze nieuwe partij geregistreerd worden bij Euroclear en kan de handel worden hervat.

Zodra Lavide verlost is van de dreiging van dwangsommen en een faillissement voorkomen is, zal ook getracht worden op korte termijn een extra bestuurder te benoemen en het onboarding-proces te starten bij een OOB-accountant.
Tevens is het proces gestart voor een listing op Euronext Brussel of Parijs. Een Listing Sponsor onderzoekt hiertoe de mogelijkheden.

Lavide zal de markt informeren bij nieuwe ontwikkelingen.

Einde persbericht


D.M. van den Ouden
CEO Lavide Holding NV
vandenOuden@lavideholding.com