Lavide publiceert jaarcijfers 2022

1 May, 2023 12:55

Lavide Holding NV (‘Lavide’) publiceerde op 30 april 2023 het jaarverslag en de jaarrekening 2022.

Over het jaarverslag 2022 valt kort samengevat het volgende te vermelden.
Er werd een verlies geleden van EUR 216.000, ofwel EUR -0,04 per aandeel, terwijl er geen omzet geboekt werd. In 2022 had Lavide te maken met hoge kosten voor het voeren van juridisch verweer in twee procedures, alsmede de reorganisatie. Het eigen vermogen is per ultimo 2022 EUR 105.000 negatief.

Lavide heeft de beschikking over een kredietfaciliteit ter waarde van EUR 350.000 alléén zolang er uitzicht is op het succesvol afronden van de doorstart en het behoud van de beursnotering.
Er is tot op heden EUR 150.000 van deze faciliteit benut.

De handel in het aandeel Lavide ligt momenteel stil. Euroclear en Lavide zijn dichtbij een overeenkomst te sluiten, waarna de handel spoedig weer heropend kan worden.

Euronext heeft Lavide laten weten dat het voornemens is om Lavide te ‘delisten’ omdat het niet compliant is met with Rule 61003/2 van het Euronext rulebook. Lavide heeft bezwaar gemaakt tegen dit voornemen, maar is welwillend om mee te werken aan een transfer naar één van de andere beurzen van Euronext.
Lavide verwacht eerdaags een officiële beslissing van Euronext. Vanaf het daadwerkelijke besluit van het starten van het delisting-traject heeft Lavide nog 6 maanden de tijd om een transfer naar een alternatieve Euronext beurs af te ronden.

Het jaarverslag is terug te vinden op de website van Lavide: https://www.lavideholding.com/verslaggeving/.

Einde persbericht

D.M. van den Ouden
CEO Lavide Holding NV
vandenOuden@lavideholding.com