Lavide presenteert halfjaarcijfers

27 September, 2023 20:16

Lavide Holding NV sloot het eerste half jaar af met een verlies van 127 duizend euro en een negatief eigen vermogen van 232 duizend euro.
Personeelskosten bedroegen 69 duizend euro, waarbij moet worden opgemerkt dat de CEO pas zal worden uitbetaald indien de notering wordt behouden en/of de doorstart doorgang zal vinden.
De kosten van de beursnotering en bedrijfskosten bedroegen 34 duizend euro en er werd voor 16 duizend euro aan juridische kosten gemaakt.
Liquide middelen bedroegen €5.000. Lavide kan nog altijd gebruik maken van de kredietfaciliteit van €350.000 groot, zoals gepubliceerd op 27 februari 2023.

In de eerste helft van het jaar heeft de vennootschap zich georiënteerd op het voortzetten van de beursnotering en het realiseren van de doorstart onder de nieuwe naam Fair Financing Firm.
Lavide werd geconfronteerd met enkele tegenslagen, terwijl er zich ook juist nieuwe kansen voordeden. De doorloop van dit soort processen is helaas veel trager verlopen dan gehoopt, maar inmiddels is er een overzichtelijke situatie ontstaan. Op korte termijn zal een definitieve keuze gemaakt worden. De markt zal hier in een later stadium over worden geïnformeerd.

Het haljaarverslag zal vanaf 30 september in te zien zijn op de website van Lavide Holding NV.
https://www.lavideholding.com/verslaggeving/

Einde persbericht D.M. van den Ouden
CEO Lavide Holding NV
vandenOuden@lavideholding.com