Lavide organiseert BAVA

15 November, 2022 18:56

Sinds Lavide op 9 juni jl. een LOI tekende met investeerder D.M. van den Ouden is er veel werk verzet om de holding klaar te maken voor de herstructurering en doorstart.
Lavide is verheugd om een BAVA aan te kunnen kondigen waarbij aandeelhouders kunnen stemmen over een statutenwijziging, de benoeming van de nieuwe CEO en van twee nieuwe commissarissen.
Onderdeel van de statutenwijziging is een wijziging van de naam in ‘Fair Financing Firm NV’, kortweg ‘FFF’. ‘FFF’ gaat zich richten op het ondersteunen (financieel en met advies) van andere beursgenoteerde bedrijven.

De beoogd CEO, tevens drijvende kracht achter de doorstart, heeft ruim 15 jaar ervaring met dergelijke activiteiten. Hij zal zijn werkzaamheden vanaf de benoeming volledig aanwenden ten behoeve van ‘FFF’. Daarnaast zal hij samen met een bestaande grootaandeelhouder de voornaamste nieuwe investeerder zijn. Voor nadere gegevens over het investeringsplan wordt verwezen naar het persbericht van 9 juni 2022.

Sinds Lavide op 9 juni jl. een LOI tekende met investeerder D.M. van den Ouden is er veel werk verzet om de holding klaar te maken voor de herstructurering en doorstart.
Lavide is verheugd om een BAVA aan te kunnen kondigen waarbij aandeelhouders kunnen stemmen over een statutenwijziging, de benoeming van de nieuwe CEO en van twee nieuwe commissarissen.

FFF streeft naar een gezond rendement voor haar huidige en toekomstige aandeelhouders. Daarnaast wil FFF ook maatschappelijk impact maken en wenst daartoe 10% van het resultaat ten goede laten komen aan charitatieve instelling(en). Dat laatste is expliciet opgenomen in de statutaire doelomschrijving.

Op de BAVA zijn naast het vaststellen van de nieuwe statuten, de benoeming van beoogd CEO de heer D.M. van den Ouden en de benoeming van de commissarissen de heer A.A. Jullens en mevrouw J.C. Lambregts-Overboom agendapunt. De aanstelling van een nieuwe CEO zal betekenen dat de heer H.C.P.J. Riemens geen statutaire rol meer zal bekleden. Hij zal niettemin de nieuwe organisatie blijven ondersteunen in de functie van ‘corporate secretary’.
De heer Engele Wijnsma zal aanblijven als voorzitter van de raad van commissarissen en vanuit die rol de nieuwe voorzitter inwerken.

Indien Lavide van haar aandeelhouders goedkeuring heeft verkregen voor de nieuwe activiteiten zal het fonds alles in het werk stellen om een OOB-accountant bereid te vinden de jaarrekeningen te controleren. Aan de statutenwijziging zal overigens pas uitvoering worden gegeven op een later tijdstip.
Lavide ziet dit proces met vertrouwen tegemoet. Wél worden investeerders gewezen op de risico`s aangaande dit onderwerp, en de genomen listing-maatregel van Euronext.

Specifieke aandacht wordt gevraagd over de manier van aanmelden voor deze BAVA. Aandeelhouders kunnen zich alleen direct via ava@lavideholding.com aanmelden en (indien gewenst, proxy-) stemmen.
De BAVA zal worden gehouden op dinsdag 27 december te Utrecht. Alle overige informatie aangaande de BAVA is terug te vinden op de website van Lavide Holding NV.
www.lavideholding.com/avas

Einde persbericht

Info:  dhr. H.C.P.J. Riemens, CEO ad Interim, 0633-917321