Lavide krijgt volop steun van aandeelhouders

23 June, 2021 18:07

Woensdagmiddag 23 juni werden bij de AVA van Lavide de plannen van de RTO met de Nederlandse Zorg Beheer BV nader toegelicht. Doelstelling van de overname is om de zorg beter bereikbaar te maken en tegelijk transparant dankzij een beursnotering en de daarbij behorende controlesystemen. Duidelijk werd, dat de NZB recent 5 zorgcentra heeft overgenomen die samen goed zijn voor een omzet van € 1 miljoen en een cashflow van € 160.000. NZB voert momenteel gesprekken met 14 andere partijen uit de zorg, in verschillende delen van het land. Deze vertegenwoordigen samen een omzet van € 13,5 miljoen en een cashflow van € 2,6 miljoen. Lavide benadrukt, dat deze cijfers bij de opmaak van het informatie-memorandum nog door een externe partij zullen moeten worden geverifieerd. De nieuwe RTO-kandidaat stelt zich ten doel flink te groeien in de komende jaren.

Het bestuur van Lavide vond een ruim draagvlak tijdens de AVA om het huidige RTO traject verder uit te werken. Bij een volgende aandeelhoudersvergadering kan naar verwachting de structuur van een overname worden geagendeerd. NZB zal minimaal 51% aandelen verwerven tegen een uitgifteprijs van de nominale waarde. Hiervoor zullen nieuwe aandelen B worden uitgegeven.