Lavide koopt Gastouderbureau Velizo BV en Roept BAVA uit Verkoop Gastvrij Nederland BV

28 September, 2018 17:40

In het persbericht van 2 september 2018 heeft Lavide Holding N.V. (“Lavide”) bekend gemaakt overnamegesprekken te gaan voeren met 14 partijen. De gesprekken hebben ertoe geleid dat op 27 september 2018 een overnameovereenkomst is gesloten met Gastouderbureau Velizo BV. Velizo is een professioneel gastouderbureau voor de regio Den Haag. Velizo bedient 171 kinderen bij 45 gastouders, welke totaal een jaaromzet van EUR 970.000,- genereren.

De overname krijgt vorm via een aandelentransactie. Waarbij de aandelen Velizo BV rechtstreeks door Lavide worden overgenomen. Gepoogd wordt de overname per 1 oktober 2018 te realiseren, waarmee de overname vanaf die datum kan bijdragen aan de omzet en het resultaat van Lavide.

Het volgende is overeengekomen:
Verkoper M. van der Panne-Stolk verkoopt 100% van de aandelen Velizo aan Lavide. Lavide betaalt hiervoor EUR 46.764 in twee termijnen. Gelijktijdig met de overdracht zal EUR 36.764 in cash betaald worden aan mw. M. van der Panne, de verkopende partij.

Het tweede deel van EUR 10.000,- zal 1 jaar na overdracht voldaan worden, indien aan de volgende voorwaarde is voldaan: 1 jaar na de overdracht van de aandelen Velizo dienen nog steeds 171 kinderen van vraagouders gekoppeld te zijn aan de 45 gastouders die opvang verzorgen via Velizo. voor volledige uitbetaling. Een afnemend aantal van deze groep leidt tot verlaging van het tweede deel van de overdrachtssom.

Met deze overname neemt Lavide geen personeel over. Velizo genereert een jaaromzet van EUR 970.000,- opvanggelden waarin opgenomen EUR 76.000,- aan bureaukosten.

Met de overname van Velizo concludeert Lavide dat het verstandig is om Gastvrij Nederland BV te verkopen. Lavide roept voor uitleg en besluitvorming een BAVA uit op 12 november 2018 op haar kantoor in Alkmaar. Verkoop van Gastvrij Nederland BV zal dan in stemming worden gebracht. Vooruitlopend op de BAVA zullen verkoopgesprekken worden opgestart.

De gesprekken met de andere potentiële overnamekandidaten lopen nog.