Lavide kondigt hervatting van de beurshandel aan

9 May, 2023 11:49

Hervatting beurshandel

Lavide Holding NV (‘Lavide’) is verheugd om aan te kondigen dat de handel in haar aandelen hervat kan worden. Lavide dankt Euroclear Nederland voor haar inspanningen om de handel te willen faciliteren. Euronext heeft inmiddels besloten om de handel weer van start te laten gaan per woensdag 10 mei 2023 9:00 uur.

Listing transfer

Lavide is volop bezig met een listing transfer.

Op 3 mei jl. heeft Euronext Lavide geïnformeerd dat het het delistingproces van Lavide van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam is gestart. 3 november 2023 zal de laatste handelsdag zijn. Lavide is in goed overleg met Euronext Amsterdam om een transfer van een notering in Amsterdam naar een alternatieve Euronext-beurs in Brussel of Parijs te bewerkstelligen. Lavide meent dat vanuit haar huidige situatie de markten van Euronext Growth of Access, beter passen bij het bedrijf. Niettemin behoudt het zich alle rechten voor terzake van haar notering in Amsterdam.

Lavide heeft van meerdere Listing Sponsors offertes mogen ontvangen voor het begeleiden van het toelatingsproces aan een Growth of Access markt van Euronext in Brussel of Parijs. Dit proces zal worden gestart zodra Lavide een Paying Agent aan zich heeft kunnen verbinden. Paying Agents zijn ook in Frankrijk en België niet royaal beschikbaar en dit blijft dus een risico voor Lavide. Lavide zal de markt hierover informeren bij nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast is Lavide in gesprek met een Frans accountantskantoor over controle van haar laatste jaarrekeningen. Lavide heeft inmiddels ook weer toegang tot het betalingsverkeer weten te verkrijgen door het openen van twee betaalrekeningen bij financiële instellingen.

Jaarvergadering op 26 juni a.s.

Binnenkort zal Lavide overgaan tot de oproeping van haar jaarvergadering die op 26 juni wordt gehouden. Daarin zal onder meer het jaarverslag 2022 worden besproken, dat Lavide op haar website heeft gepubliceerd op 30 april jongstleden. Lavide rapporteert over 2022 geen omzet en een verlies van € 214.000. Lavide is daarom afhankelijk van externe financiers. De op 27 februari jl. aangekondigde kredietfaciliteit van € 350.000 is inmiddels in werking getreden tegen de destijds genoemde voorwaarden. De faciliteit blijft alleen beschikbaar zo lang er zicht is op een succesvolle doorstart. Lavide brengt in herinnering dat het voor ten minste € 5 miljoen aan commitmentverklaringen heeft ontvangen van investeerders, die zullen instappen zodra er zekerheid is dat de beursnotering behouden zal blijven.

Einde persbericht

D.M. van den Ouden
CEO Lavide Holding NV
vandenOuden@lavideholding.com