Lavide koerst op terugkeer naar gewone notering

28 December, 2022 18:45

In de op 27 december jl. gehouden buitengewone aandeelhoudersvergadering heeft Lavide Holding N.V. (Lavide) groen licht gekregen van haar aandeelhouders op alle voorgelegde besluiten.

Lavide zal zich gaan richten op het verstrekken van financieringen aan small- en midcap beursfondsen en heeft daartoe alvast drie dochterondernemingen opgericht. De initiatiefnemer hiervan, de heer Diede van den Ouden, werd benoemd tot CEO. De algemene vergadering besloot tot de nieuwe statuten conform het voorgelegde ontwerp.
De Raad van Commissarissen werd uitgebreid met mevrouw Jitstke Lambregts en de heer Arnoud Jullens. De heer Bert Riemens trad terug als interim-CEO en als commissaris. Hij blijft de functie van corporate secretary vervullen.

De uitvoering van de nieuwe activiteiten zal overeenkomstig de voorschriften van Euronext Amsterdam geschieden. Zo wordt de statutenwijziging, waarbij de naam van Lavide gaat veranderen in Fair Financing Firm N.V., nog niet direct uitgevoerd. De belangrijkste voorwaarde om terug te keren van het huidige strafbankje naar de gewone notering is het vinden van een OOB accountant. Lavide onderzoekt alternatieve opties voor het geval de OOB accountant niet (tijdig) wordt gevonden.

Dat zou kunnen zijn een overstap van Euronext Amsterdam naar een Euronext Growth market, waarschijnlijk in Brussel. Euronext Growth is ingericht voor kleine en middelgrote bedrijven die financiële middelen willen verwerven om te kunnen groeien. De noterings- en verslaggevingsvereisten zijn eenvoudiger dan die van de gereguleerde markt.

Einde persbericht

Info: D.M. van den Ouden, CEO. +31 639 797650