Lavide kan verder met de plannen voor doorstart

27 February, 2023 18:10

Lavide Holding NV (‘Lavide’) is verheugd om te kunnen melden dat er een oplossing is gevonden om ING Bank uiterlijk 28 februari kunnen verwijderen als ENL-agent. Lavide dankt Euroclear voor de inspanning die zij heeft geleverd om dit te bewerkstelligen.

Euroclear zal ING als ENL-agent uit haar systeem verwijderen, óók nu er nog geen nieuwe ENL-agent is aangesteld. Euroclear zal de relatie met Lavide voortzetten, tenzij er geen zicht meer is op de benoeming van een nieuwe ENL-agent of als er een delisting bij Euronext Amsterdam plaatsvindt. Lavide zoekt intussen door naar een nieuwe ENL-agent. Onderdeel van de afspraken is dat Lavide in de tussentijd geen zogeheten ‘corporate actions’ zal uitvoeren, zodat ENL-processen niet bemoeilijkt worden.
Parallel aan de zoektocht naar een nieuwe ENL-agent, zal Euroclear in de komende tijd bestuderen of het Lavide een aanbieding kan doen om minimale Agent-Services te kunnen aanbieden. Euronext zal de handel gedurende deze periode onderbreken tot een ordentelijke afwikkeling van de handel weer kan worden gegarandeerd. Naar verwachting kan dit enkele weken duren, waarna de handel weer hervat zou kunnen worden (mits wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden).

Met de verwijdering van ING uit het systeem van Euroclear geeft Lavide uitvoering aan het vonnis van 16 februari jl.. Er zullen geen dwangsommen betaald hoeven te worden. Lavide heeft nu extra tijd om te trachten de geplande doorstart succesvol af te ronden. Lavide is overtuigd van haar bedrijfsmodel en merkt ook een vraag uit de markt naar haar diensten.

Om de komende maanden te overbruggen en de doorstart te kunnen laten slagen is Lavide in ver gevorderde gesprekken met aandeelhouders Kennie Capital BV en Crazy Duck BV om een nieuwe kredietfaciliteit af te sluiten. Het contract zal een waarde hebben van in totaal €350.000. In hoofdlijnen zal dit krediet (8% rente per jaar) overeenkomen met eerder afgesloten overbruggingskredieten**. Daarnaast worden er 700.000 opties toegekend met een uitoefenprijs van €0,50 per aandeel Lavide. Eerdere kredieten zullen hiermee worden afgelost. Het krediet heeft opschortende voorwaarden. Lavide zal erg op de kosten blijven letten en alle uitgaven zullen door de kredietverstrekkers eerst moeten worden goedgekeurd.

Een overstap naar Euronext Growth Paris ligt op dit moment het meest voor de hand. De vereisten voor wat betreft regulering en accountants liggen lager op de Europese groeimarkten. Ook zullen de operationele kosten lager uitvallen. Bovendien zullen veel van de toekomstige activiteiten plaatsvinden in Frankrijk en past Euronext Growth beter bij de omvang van een bedrijf als Lavide.
Lavide bekijkt op dit moment echter álle mogelijkheden en zal zich daarbij laten bijstaan en adviseren door professionals. Zekerheden kunnen op dit moment nog niet worden gegeven.

Lavide wijst aandeelhouders op de datum van 13 april waarop Euronext een besluit zal nemen over het delisten van bedrijven die op de ‘penalty bench’ noteren. Indien Euronext in het geval van Lavide besluit tot delisten vanwege het ontbreken van goedgekeurde jaarrekeningen door een OOB-accountant, zal Lavide effectief tot uiterlijk 13 oktober 2023 de tijd hebben om de doorstart verwezenlijkt te hebben.

Einde persbericht

D.M. van den Ouden
CEO Lavide Holding NV
vandenOuden@lavideholding.com

** Zoals gecommuniceerd in persberichten op 9 juni 2022 en 2 februari 2023.