Lavide is dankbaar voor spoedwet

30 April, 2020 20:23

Het bestuur van Lavide van heeft er steeds in geloofd, dat de jaarcijfers voor 1 mei gepubliceerd konden worden. Het lange oponthoud, dat de CEO echter heeft gehad in Dubai door het coronavirus, maakt dat die deadline op het laatste nippertje toch niet gehaald wordt. Maandag 4 mei, na beurs, zal het jaarverslag te vinden zijn op de website. Het bestuur is uitermate teleurgesteld door deze vertraging van 4 dagen, maar voelt zich gesterkt door de aanbeveling uit de spoedwet van 16 april van zowel de Nederlandse wetgever als de European Securities and Markets Authority (ESMA) aan alle betrokken partijen om coulance te betrachten bij de handhaving van de vastgestelde termijn.

Verder wacht het bestuur de regelgeving van de Nederlandse overheid in de maand mei af inzake de mogelijkheden tot het spoedig houden van een AVA.