Lavide Holding NV verbreedt haar blik

23 November, 2020 07:29

In juni publiceerde het bestuur van Lavide dat zij verwachtte spoedig tot een letter of intent te zullen komen met een serieuze partij. De besprekingen daarover lopen nog steeds. Inmiddels hebben ook andere serieuze partijen interesse getoond voor een substantiële inbreng van assets en / of middelen en zijn er meerdere NDA’s getekend. Met drie van die partijen hebben de afgelopen weken goede gesprekken plaatsgehad. Lavide verwacht binnen afzienbare tijd met meer informatie te komen.

Einde persbericht

Voor meer informatie: de heer H.C.P.J. Riemens (CEO ad interim) tel. 0633-917321