Lavide Holding NV presenteert halfjaarcijfers 2022

8 September, 2022 17:31

Het eerste halfjaar eindigde met een verlies van € 86.000. Op 1 juli 2022 bedroeg het eigen vermogen € 25.000 positief.
Enkele aandeelhouders zorgen momenteel voor financiering van de lopende kosten van de holding. Dit gebeurt echter alleen zolang zij nog toekomst zien om de nieuwe activiteiten van Lavide te gaan ontplooien.

De nieuwe plannen om Lavide een doorstart te geven werden positief ontvangen bij de AVA van 22 juni 2022.  Dit proces vergt helaas een langere voorbereidingstijd dan was gehoopt. De fiscale en juridische adviseurs zien nog reële kansen voor de plannen. 
Een finaal advies wordt binnen 2 weken verwacht.
Het plan was om voor 1 oktober 2022 een BAVA te houden, om goedkeuring te vragen voor de concrete doorstartplannen. Deze streefdatum wordt verschoven naar de 2e helft van november.

In het conflict met huisbank ING, is gekozen om van verdere rechtszaken af te zien en te komen tot een schikking. Lavide zal tot 1 januari 2023 gebruik kunnen maken van de betaalrekening, waarna de rekening wordt opgezegd. Dit geeft Lavide genoeg tijd om de huidige plannen verder uit te werken, en met de hervormde entiteit bij een andere bank onderdak te vinden.

De voortgang van traject tot een doorstart en de continuïteit van Lavide zullen afhangen van het advies van een gekwalificeerd fiscaal-juridisch kantoor over de voorgenomen plannen.
Indien dit advies negatief uitvalt zullen de voorgenomen plannen geen doorgang kunnen vinden en zal de continuïteit van Lavide in gevaar zijn.

Einde persbericht

Halfjaarbericht Verslag 2021

Voor meer informatie: dhr. H.C.P.J. Riemens, CEO ad Interim, 0633-917321