Lavide Holding N.V. update: ontslag geschorste directeuren Gastvrij Nederland BV n.a.v. onregelmatigheden

21 December, 2017 16:42

 • Lavide Holding N.V. update: ontslag geschorste directeuren Gastvrij Nederland BV n.a.v. onregelmatigheden

  Bij persbericht van 11 december jl. maakte Lavide Holding N.V. (“Lavide”) de schorsing en het voorgestelde ontslag bekend van twee directeuren van Gastvrij Nederland B.V. (“Gastvrij”) n.a.v. onregelmatigheden.

  • 21 december 2017 heeft er een BAVA plaatsgevonden van Gastvrij Nederland BV waarbij o.a. ontslag van de twee directeuren op de agenda stond. De redenen voor het voorgedragen ontslag van de twee directeuren zijn de geconstateerde onregelmatigheden. Voorstel tot ontslag met onmiddellijke ingang van de statutair bestuurders Amelie holding B.V. en M.A.E. van der Linden en voor zover nodig I.M. Ruijters, alsmede bekrachtiging van het reeds eerder afgekondigde schorsingsbesluit van de desbetreffende bestuurder is unaniem aangenomen. Hiermee is het ontslag van alle statutaire bestuurders een feit en voor zover er in hun individuele gevallen sprake is van een arbeidsovereenkomst zullen ook deze arbeidsovereenkomsten tot een einde komen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

  • RvB en RvC van Lavide hebben uit de pers moeten vernemen dat er aangifte is gedaan door voormalig bestuurders M.A.E. van der Linden en I.M. Ruijters tegen V.S. Poorter en A.A.G.A. Franken. Mochten de personen in kwestie met een dergelijke aangifte worden geconfronteerd door justitie zal er op dit punt een tegenaangifte volgen wegens valse aangifte.

  • Na verdere doorlichting van Gastvrij is gebleken dat er:

   • bij Heemhuys BV onvoldoende middelen aanwezig waren om de franchisenemers van Heemhuys BV uit te betalen. Om uitbetaling mogelijk te maken heeft Lavide een geldlening ter beschikking gesteld aan Gastvrij van EUR 7.100,-.

   • bij Gastouderbureau Gastvrij BV is gebleken dat er onvoldoende middelen aanwezig waren om de medewerkers en franchisenemers uit te betalen. Om dit mogelijk te maken heeft Lavide een geldlening ter beschikking gesteld aan Gastvrij van EUR 10.000,-.

   • bij Kindcentra BV is gebleken dat er onvoldoende middelen aanwezig waren om de noodzakelijke aanpassingen te kunnen uitvoeren om te voldoen aan de voorschriften van de Gemeente c.q. de wet- en regelgeving. Om deze aanpassingen te kunnen uitvoeren is er een geldlening ter beschikking gesteld aan Gastvrij van EUR 10.000,-

  • Om alle werkmaatschappijen onder Gastvrij Nederland op orde te krijgen is er in totaal een geldlening nodig geweest van EUR 103.100.

  • Lavide onderzoekt de mogelijkheid om de geleden schade te verhalen op de ontslagen bestuurders c.q. verkopers van Gastvrij.