Lavide Holding N.V. stap verder naar nieuwe activiteiten in medische zorg

10 March, 2021 19:04

Lavide Holding NV deelt mede dat zij een raamwerkovereenkomst heeft getekend met Nederlandse Zorg Beheer B.V. (“NZB”). Dit is een vervolg op het eerdere bericht van 20 januari jl., dat een LOI was overeengekomen.

In de raamwerkovereenkomst hebben partijen hun intentie voor verdere samenwerking vastgelegd. NZB beoogt een significant platform van zorgactiviteiten uit te bouwen, waarbij verschillende zorgverleners
zullen zijn aangesloten. Partijen gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit binnen een beursgenoteerde onderneming te doen.

NZB verkeert in een groeifase van het bundelen van zorgactiviteiten. Onderzocht wordt of NZB haar activiteiten op enig moment zou kunnen inbrengen in Lavide en daarmee een belang in aandelen B van circa 51% (in ieder geval meer dan 50%) in Lavide zou kunnen verwerven, tegen een uitgiftekoers van € 0,50. Verder wordt bekeken aan welke formele vereisten daarbij moet worden voldaan. De eventuele uitvoering zou in het najaar zijn beslag kunnen krijgen. Het ligt voor de hand om dan een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen.

Partijen hebben afgesproken tot en met 30 september 2021 exclusief met elkaar te onderhandelen.