Lavide Holding N.V.: Schorsing en voorgenomen ontslag van twee directeuren Gastvrij Nederland B.V. n.a.v. onregelmatigheden

11 December, 2017 07:40

Bij persbericht van 5 december jl. maakte Lavide Holding N.V. (“Lavide”) bekend dat mevrouw A.A.G.A. Franken (“Franken”) als derde bestuurder op interim basis is benoemd naast de twee zittende directeuren van Gastvrij Nederland B.V. (“Gastvrij Nederland”), waarvan Lavide sinds 7 september 2017 alle aandelen houdt. Doel van deze benoeming is geweest om enerzijds de communicatielijnen tussen de directie van Lavide en Gastvrij Nederland te herstellen c.q. te verbeteren en anderzijds de interne situatie en bedrijfsvoering van Gastvrij Nederland op financieel- en personeelsgebied in kaart te kunnen brengen.

Inmiddels zijn in het kader en ter uitvoering daarvan zodanige onregelmatigheden aan het licht gekomen, dat Lavide zich als gevolg daarvan genoodzaakt ziet om maatregelen af te kondigen tegen de zittende directeuren. De twee zittende directeuren zullen per onmiddellijk geschorst worden en op non-actief gesteld worden en er zal een traject in gang gezet worden dat moet leiden tot het ontslag van beiden directeuren.

De komende periode zal geprobeerd worden, onder leiding van Franken als interim bestuurder en met steun van Lavide als aandeelhouder, om de geconstateerde onregelmatigheden op zo kort mogelijke termijn te herstellen.