Lavide Holding N.V. overweegt procedure tegen verkoper en/of voormalig bestuurder van Gastvrij Nederland B.V.

5 February, 2018 17:34

Met referte aan de persberichten van 25 juli, 7 september, 5 december, 8 december, 11 december, 17 december en 21 december jl. overweegt Lavide Holding N.V. (“Lavide”) een procedure aan te vangen tegen Amélie Holding B.V. en/of voormalig bestuurder van Gastvrij Nederland B.V. (“Gastvrij”). Lavide stelt zich op het standpunt dat in het kader van de overname van Gastvrij door Lavide onvolledige en/of onjuiste informatie ter zake de schuldpositie van Gastvrij is verstrekt.

Alvorens Lavide besluit tot een gerechtelijke procedure, tracht Lavide een minnelijke oplossing te vinden om een (deel) van de door Lavide geleden schade te verhalen op Amélie Holding B.V. en/of voormalig bestuurder van Gastvrij. Een eerste gesprek hieromtrent zal naar verwachting plaatsvinden in februari 2018.