Lavide Holding N.V.: GastVrij overname MijnGastouderopvang

8 January, 2018 06:23

In het persbericht van 4 januari jl. maakte Lavide Holding N.V. (“Lavide”) bekend overname gesprekken te voeren met 3 partijen. De gesprekken hebben ertoe geleid dat op 6 januari 2018 een overnameovereenkomst is gesloten met MijnGastouderopvang, welke wordt overgenomen door een werkmaatschappij van GastVrij Nederland BV (“GastVrij”). De overname krijgt vorm via een activa-passiva transactie die per 1 februari 2018 zal plaatsvinden. De verwachting is dat de integratie administratief afgerond is per 1 maart 2018.

Er is overeengekomen:

  • MijnGastouderopvang verkoopt 100% van haar activiteiten aan werkmaatschappij van GastVrij. GastVrij betaalt hiervoor in cash EUR 24.200,-;

  • De betaling van EUR 24.200,- geschiedt in twee delen. EUR 16.100,- per 25 juli 2018 en EUR 8.100,- per 25 juli 2019;

  • Lavide zal per 25 juli 2018 32.200 aandelen B van Lavide uitgeven aan dhr. K. Sandburg, eigenaar van MijnGastouderopvang tegen de nominale waarde van EUR 0,50 per aandeel. De aandelen B kunnen per 25 juli 2018 direct worden omgezet naar aandelen A van Lavide;

  • Lavide zal per 25 juli 2019 16.200 aandelen B van Lavide uitgeven aan dhr. K. Sandburg tegen de nominale waarde van EUR 0,50 per aandeel. De aandelen B kunnen per 25 juli 2019 direct worden omgezet naar aandelen A van Lavide;

  • Met de overname neemt GastVrij ook het vaste personeel over van MijnGastouderopvang, waaronder dhr. K. Sandburg en

  • Met de overname van Mijngastouderopvang verkrijgt GastVrij 42 contracten met gastouders, 147 kindcontracten en 47 domeinnamen. Mijngastouderopvang genereert een jaaromzet van EUR 961.318,-. Lavide beoogt met deze overname geen directe financiële winst te behalen (winst EUR 0 en verlies EUR 0) maar deze overname is belangrijk voor de strategische richting van GastVrij.

De gesprekken met de twee andere potentiële overnamekandidaten om toe te voegen aan GastVrij lopen nog.