Lavide Holding N.V.: Gastvrij overname MIAvoorgezinnen

24 January, 2018 07:32

In het persbericht van 4 januari jl. maakte Lavide Holding N.V. (“Lavide”) bekend overname gesprekken te voeren met 3 partijen. De gesprekken hebben ertoe geleid dat op 23 januari 2018 een overname overeenkomst is gesloten met MIAvoorgezinnen, welke wordt overgenomen door een werkmaatschappij van Gastvrij Nederland BV (“Gastvrij”). MIAvoorgezinnen wordt toegevoegd aan het eerder overgenomen gastouderbureau MijnGastouderopvang.

De overname krijgt vorm via een activa-passiva transactie die per 9 februari 2018 zal plaatsvinden. De verwachting is dat de integratie administratief afgerond is per 9 maart 2018.

Er is overeengekomen:

  • MIAvoorgezinnen verkoopt 100% van haar activiteiten aan werkmaatschappij van Gastvrij. Gastvrij betaalt hiervoor in cash EUR 19.000,-;

  • De betaling van EUR 19.000,- geschiedt in een gedeelte ineens en maandelijkse termijnen daaropvolgend; EUR 13.000,- per 9 februari 2018 en EUR 6.000,- in 18 maandelijkse termijnen ingaande per 9 maart 2018;

  • Met de overname van MIAvoorgezinnen verkrijgt Gastvrij 35 contracten met gastouders, 100 kindcontracten en 2 domeinnamen. MIAvoorgezinnen genereert een jaaromzet van circa EUR 400.000,-. In combinatie met gastouderbureau MijnGastouderopvang leidt dit tot circa EUR 18.000,- winst. Lavide beoogt met deze overname een basis te leggen voor een krachtige winstgevende gastouderbureauorganisatie, onder de naam “MijnGastouderopvang-MIAvoorgezinnen”. “MijnGastouderopvang-MIAvoorgezinnen heeft een werkgebied binnen voornamelijk Groot Amsterdam. De combinatie samen geeft synergievoordelen op het gebied van administratie, personeel en ICT. Deze overname is een belangrijke uitbreiding voor de strategische richting van Gastvrij.

De overname gesprekken met de 3de potentiële overnamekandidaat om toe te voegen aan werkmaatschappij Gastvrij lopen nog.